XXI Võru Päri(mu)stantsufestival “Millest rikkad, sellest helded” toimub 8.-12. juulil 2015

“Millest rikkad, sellest helded”.

Me oleme rikkad. Seda rikkust, mis meie sees, on hea sõbraga jagada, nii kasvab kullakoorem mitmekordseks. See rikkus seisneb me ainulaadsuses. Ainulaadsetes lauludes ja  tantsudes. Just see  muudabki ühe rahva ja riigi  eriliseks. See on see miski, mis viib meid uusi väärtusi  avastama, toob koju tagasi ja annab oskuse hinnata teiste rikkust ja eripära.

Ja selles rikkalikus kultuuripaunas, millest lähedastele lahkelt koormate kaupa varandust jagada saame ja tahame, on üks eriti hinnaline aare – Teppo lõõts.

August Teppo on kui meie Stradivarius – üks ja ainuke. Tema valmistatud pille eristab teistest lõõtsadest ülimalt puhas heli ja kaunis tämber ehk teppo timm. Peale kauni kõla iseloomustab  tema pille veel vastupidavus ning imekaunis ornamentika. Võrumaal öeldi, et Teppo lõõtsa kõla „pand vere kiimä ja jala´ tandsma“.

Vot see on rikkus, kui Võrumaal saavad kokku Teppo lõõts ja maailma rahvaste tants! Jagagem seda ka sel suvel.

Scroll to Top