MTÜ Võru folkloorifestival

MTÜ Võru Folkloorifestival on organisatsioon, mille peaeesmärgiks on kultuuripärandi säilitamine ja arendamine. Eesmärgi saavutamiseks korraldab MTÜ (põhikirja punkt 2.1) festivale, kontserte ja muid üritusi; organiseerib koolitusi, kultuurialaste õppevahendite ja muude väljaannete kirjastamist ja levitamist; tegeleb konverentside, seminaride jms korraldamisega; loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid; annab konkursi korras välja stipendiume õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks.

MTÜ missiooniks on edendada rahvatantsu ja selle ala festivalide kultuuri Eestis ja kanda seda kultuuri suurima omataolise festivalina Eestis. Samuti elavdada Võru linna, maakonna ja kogu Vana Võrumaa kultuuriruumi pärimust kandvat kultuurielu.

Ühingu suurimaks ettevõtmiseks on Võru Pärimustantsu Festivali korraldamine. Igal aastal osaleb festivalil kas esinejana või pealtvaatajana kuni 10 000 inimest.

Tuginedes kohalikele ressurssidele – hästi säilinud eripärasele rahva- ja omakultuurile, looduslikule variatiivsusele, aga ka oskuste ning kogemustega inimestele ning soodsale piiriäärsele asukohale, on antud festival sündmuseks ja ettevõtmiseks, mis annab Võrumaale võimaluse olla nähtav, kuuldav, märgatav ja külastatav ning anda positiivseid signaale väljapoole maakonda. Festivali korraldus koondab aastaringselt enam kui 20 vabatahtlikku üle Võrumaa, kelle arv festivali eel ja ajal suureneb ligi 90ni.

Juhatuse liikmed:

  • Tiia Must
  • Priidu Teppo

Ühing lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist: http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

MTÜ Võru Folkloorifestival põhikiri

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2020

Scroll to Top