Tantsime Eestile

Võru Pärimustantsu festival tähistab 2018.a Eesti Vabariigi 100. aastapäeva mitmete ühistantsimistega, mis on ühtlasi meie kingitus selle tähtsa päeva puhul:

  1. 29.04.2018 – TEATETANTS „Võru tantsib“ Võru linna tänavatel, osalevad Võru linna ja lähiümbruse koolid, lasteaiad ja asutused;
  2. 07.07.2018 – Võru Pärimustantsu festivali TÄNAVATANTS, osalevad kõik festivali külalised kui ka kõik tantsuhuvilised;
  3. 08.07.2018 – Võru Pärimustantsu TANTSUORIENTEERUMINE, osalevad kõik tantsuhuvilised;
  4. 08.12.2018 – II TALVE TANTSUPÄEV, osalevad tantsurühmad Eestist kui ka kõik muud tantsuhuvilised.

Kõik need 2018. aasta vältel korraldatavad tantsuga seotud ettevõtmised kannavad nime „Tantsime Eestile“ ning osaleda saavad kõik soovijad. Palume Teil täita osalemiseks vastav ankeet SIIN. TEATETANTSU osalemissoovist palume teada anda enne 18. aprilli.

Pärimustantsude tutvustamise eesmärgil oleme 20(18). aastaks välja valinud 18 tantsu, millest üheksas tantsus saab tantsida ka polkasammu. Kõiki neid tantse tantsime 2018.a vältel nii erinevates tantsutubades kui ka neljal suuremal eespool nimetatud ühisüritusel. Väga paljud tantsud on pärit Vana-Võromaalt, lisaks neile võrdluseks tantsime juurde ka mujalt Eestist pärit tantse, mille taolisi (näiteks vooris tantsitavad tantsud) meil Kagu-Eestis ei ole.

Selle projekti raames toimuvad tantsutoad:

  • 29.03.2018 Stedingu majas (õpetab Kadri Lepasson).
  • 5.07.2018 tantsutuba Juba külas (tantse õpetavad Maire Udras ja Marianne Jaanson).
  • 6.07.2018 Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis ( õpetab Kadri Lepasson).
  • 7.07.2018 Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Tantsutubades saavad osaleda kõik huvilised ja see on osalistele tasuta. Tantsutubade eesmärk on õpetada kogukonnale teate-, TÄNAVATANTSul, tantsuorienteerumisel ning talve tantsupäeval tantsitavaid tantse. Lisaks on võimalik õppida ka mitmeid teisi pärimus- ja seltskonnatantse.