Projektid

Kohaliku omaalgatuse programm kevad 2019 voor

Projekti nimi: Koostöös kogukonnaga Võru linn atraktiivsemaks

Aeg: aprill 2019- september 2019

Eesmärk: Võru linna kogukond on aktiivne osapool Võru pärimustantsu festivali korraldamisel.

Toetussumma: 1980 eurot

Sündmuse lühikirjeldus: Antud projekti käigus kutsume Võru linna inimesi tegema Võru pärimustanstu festivalile 25. Sünnipäeva puhul kingitust. Kutsume neid punuma näpunööri, millega kaunistame festivali ajaks Võru Kesklinna pargi. Korraldame projekti käigus kolm punumiseõhtut, kus õpetame, kuidas nööri punutakse, kuulame jutte ja head muusikat. Koos loodud uue tugigrupiga kaunistame linnapargi, ning projekti lõpus tunnustame festivali abistajaid suure ühispeoga. Nii anname Võru linna kogukonna liikmetele võimaluse olla Võru linna ühe suurima sündmuse korraldajate hulgas, anname neile võimaluse olla uhked ja väärtustatud kogukonna liikmed.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

 

Kohaliku omaalgatuse programm kevad 2018 voor

Projekti nimi: 18 Võrumaa pärimustantsu Võru linna kogukonnale

Aeg: mai 2018- jaanuar 2019

Eesmärk: 70 % Võru linna koolide õpilastest ja 6.-7-aastastest lasteaialastest oskavad tantsida 18 Võrumaa pärimustantsu. Pärimustantsude ühine tantsimine on loonud uue olukorra, kus lapsed ja läbi nende ka lastevanemad on kaasatud kogukonna pärimust hoidma ning seda edasi kandma.

Toetussumma: 1904 eurot

Sündmuse lühikirjeldus: MTÜ Võru Folkloorifestival pakub Võru linna lastele võimaluse õppida Võrumaa pärimustantse. Loodud helisalvestiste, mille tantsumuusika on sisse mänginud Võrumaa pillimehed, saatel saavad lapsed oktoobri- ja novembrikuus nii Võru linna koolides kui lasteaedades tantsida 18 pärimustantsu. 2018. aasta viimasel kuul toimuval Võru linna laste talvisel tantsupäeval tulevad kõik tantsitud tantsud kogukonnale ettetantsimisele.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

 

KÜSKi ja EV100 teavitustoe voor

Projekti nimi: Tantsime Eestile!

Aeg: 16.04-20.12.2018

Eesmärk: MTÜ Võru Folkloorifestivali kingitust Eesti Vabariigile „Tantsime Eestile” on tutvustatud enamusele Eesti pärimustantsu huvilisele ja ülesvõtted tantsusündmustest on jäädvustatud arhiivimaterjalidena.

Toetussumma: 2205 eurot

Kingituse või sündmuse lühikirjeldus: Kogu 2018. aasta vältel korraldatavad tantsuga seotud ettevõtmised lähevad MTÜ Võru Folkloorifestivalil ühisnimetaja „Tantsime Eestile“ all. See on meie kingitus Eesti Vabariigile 100. aastapäeva puhul. Pärimustantsude tutvustamise eesmärgil oleme 20(18). aastal, aastal kui Eesti saab 100 aastaseks, välja valinud 18 pärimustantsu, mida siis aastaringselt koos pärimustantsuhuvilistega nii Eestist kui välismaalt erinevatel tantsusündmustel tantsida. Nii kinnistuvad need 18 tantsu huviliste tantsuvaramusse ja jäävad meenutama 2018 aastat, Eesti juubeliaastat.

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2017

 

Projekti nimi  MTÜ Võru Folkloorifestival tegevusvõimekuse suurendamine

Aeg:  01.04.2017 – 30.04.2018

Eesmärgid:  MTÜ Võru Folkloorifestivali läbimõeldud ja struktureeritud tegevus toetub motiveeritud liikmeskonnale, mis võimaldab tulemuslikult täita ühingu eesmärke ja olla oma sihtrühmale avatud partneriks.

Toetussumma:  8470 eurot

Olulisemad tegevused:  

Antud projekti tegevuste tulemustena on MTÜ Võru Folkloorifestival saavutanud tegevusvõimekuses uue taseme: MTÜ liikmeskond on muutunud suuremaks, iga meeskonnaliige teab oma rolli ühingus, ühingu eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks tehtavad tegevused on planeeritud ja fikseeritud;  MTÜ liikmeskond ja püsivabatahtlikud on koostööaltid, omavad tegevuseks vajalikku informatsiooni ja tunnevad end turvaliselt, ühingu sihtrühmad on määratletud, toimub infovahetus erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu; kommunikatsioon toimub planeeritult ja analüüsitult.

Projekti tegevustena viiakse läbi kaks meeskonnakoolitust, mille käigus arutatakse läbi ühingu väärtused, meeskonnatööd toetavad kokkulepped, rollid, vastutus ja võrdsus meeskonnas; toimub kaks kommunikatsioonikoolitust, kus selginevad ühingu sise- ja väliskeskkonna eesmärgid, sõnastatakse põhisõnumid, räägitakse läbi kommunikatsioonikanalite ja vahendite kasutamise võimalused, koolituste tulemusena valmib ühingu kommunikatsiooniplaan, tõhusamalt funktsioneeriv MTÜ koduleht.

Projekti ühe tegevusena luuakse ühingule arengukava, kus fikseeritakse nii lähiaja kui ka pikema perspektiivi eesmärgid ja tegevused. Projekti käigus selginenud ühised arusaamad aitavad ühingul kindlamalt liikuda soovitud suunas. Loodud strateegilised dokumendid: arengukava ja kommunikatsiooniplaan, aitavad läbimõeldumalt tegutseda.

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2017

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks