1998, 9.-12. juuli (IV)

Esmakordselt seoti pidu kindla teemaga – tuli kui päike, kui elu alus.

Festivali tulid Võrru austama mitme osaleva maa suursaadikud Eestis.

Välisrühmad olid Austriast, Ungarist, Lätist, Leedust, Norrast, Venemaalt, Hispaaniast, USAst. Mujalt Eestist Käkra Valgamaalt, Hoiuspuu Pärnust, Pääsuke Tallinnast ja Põlva maakonna koondrühm. Esinejaid oodati koguni Aafrikast, nad jäid siiski tulemata. Vallad kasutasid agarasti võimalust kutsuda festivalikülalisi oma pidudele esinema.

Simmanimuusikat tegid Kukerpillid, Folkmill, Untsakad ja Justament.

Rahvuslõunat pakkusid norrakad ja ungarlased.

Uue tegevusena pakutakse nii osalejaile kui publikule võimalust õppida teiste rahvaste tantse. Piret Päär alustas muinasjuttude vestmist lastele ja suurtele.Ülimenuka kirikukontserdi andsid Tõnis Mägi ja vennad Johansonid. Rühmade ühine simman oli taas Mõniste mail Karisöödi pargis.