Eesti rühmad 2018

2018 festivalil osalenud Eesti rühmad:

Ürgleigarid

Rahvakunstiseltsi Leigarid seeniorrühm Tallinnast, juhendaja Georg Jüriado. Ürgleigaridei ela koopas ega söö toorest liha, nagu nimest võiks arvata. Nad käivad hoopis kaks korda kuus laulu- ja tantsuproovis Kristjan Toropi õpetusi meenutamas. Ürgleigarid esinevad viimasel ajal harva, seda erakordsem on võimalus neid Võru festivalil näha. Sellest võtavad nad kõik, mis võtta annab, st osalevad 5.-8. juulini.

Mustlastantsu- ja lauluansambel Maljarka

Ansambel tegutseb Tartu Tiigi seltsimajas ja Jakobi kultuurikojas aastast 2006. Juhendajaks on Svetlana Zaikova, õpetajateks on olnud ka Lehti Kostabi, Ilze Zarina ja Irina Lisovskaja. Tantsijaid ühendab armastus vene mustlaskultuuri ja -muusika vastu. Vene mustlastants oli levinud 18. sajandi lõpuni mustlaste suletud kogukondades. Vene poeet Aleksander Puškin kohtus rändavate mustlastega ning tutvustas nende kombeid aadelkonnas. Edaspidi kutsus vene aristokraatia mustlaseid koosviibimistele esinema. Festivalil osalevad 7. ja 8. juulil.

Lauluansamblid Koidu Tähed Sangastest ja Jaaniku Torontost

Jaaniku Torontost
Regilauluansambel Koidu Tähed

Koidu Tähed ja Jaaniku tutvusid paar aastat tagasi Hiiu Folgil. Leiti, et ollakse väga sarnased. Lauldakse nii a capella kui ka pillide saatel. Regilauluansambel Koidu Tähed alustas 2009. aastal. Ansamblit juhendab pärimusmuusik Koidu Ahk. Enamasti lauldakse kodukandi – Sangaste, Karula, Urvaste kihelkonna regilaule. Lisaks arhailistele lauludele on kavas lauluseaded. Ansambel on korraldanud folklooripäevi ja tantsuõhtuid Lõuna-Eestis, esinenud nii Eesti- kui välismaal. Toronto lauluansambel Jaaniku koondab kümmet eesti päritolu naist, kelle peamine huvi on regilaul. Osalevad festivalil 5. ja 6. juulil.

Rahvatantsuansambel Soveldaja

Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel tuli kokku 1980 ndate keskpaigas. Repertuaaris on tantse folkloorist autoriloominguni. Soveldaja ridades tegutseb täna kolm tantsurühma, suursündmuste eel tuleb kokku ka vilistlasrühm. Kollektiivi nimi Soveldaja on tulnud verbist “soveldama”, mis tähendab loomist, seadmist, kujundamist. Üks esimesi tantsukogujaid ja loojaid Anna Raudkats tavatses oma seatud tantsude alla kirjutada “soveldanud Anna Raudkats”. Siit saigi ansambel endale nime. Rühma juhendab Elo Unt. Soveldajad on festivalil 6.-8. juulini.

Turba ja Nissi kooli rahvatantsurühm

Rühm koosneb kahe Harjumaa kooli 1.-4. klassitantsijatest. Õpetajaks on Helena Mõistlik. Väiksed festivali debütandid osalevad festivalil algusest lõpuni.

Pärimusmuusikaansambel Tuustar

Ansambel tegutseb Jõgeva muusikakoolis Eha Niglase juhendamisel. Festivalil osaleti koos Jõgevahe perega juba eelmisel aastal. Siis oldi tantsijatele saateansambliks. Sel korral on muusikutele saatjateks aga tantsijad Laiuse-Sadala rahvatantsurühmast. Osalevad festivalil 5.-7. juulini.

Haeska segarahvatantsurühm

2001. aastast tegutsev rühm tantsib Läänemaal Matsalu lahe põhjakaldal Haeskas. Külas elab umbes 80 inimest, rühmas tantsivad koos õed-vennad, emad-isad ja nende lapsed. Noorim tantsija on 15aastane ja vanim 55aastane. Suurimat rõõmu tuntakse lihtsalt koos olemisest ja tantsust. Rühma juhendab Raina Soosaar. Festivalil osalevad 6.-8. juulini.

Ingerisoome folkloorirühm Röntyskä

Tartu Ingerisoomlaste Seltsi juures tegutsev folkloorirühm käib koos 15 aastat. Rühma juhendab Merje Malkki. Algselt kuulusid rühma vaid ingerisoome päritolu seltsilised, praegu tantsivad ka need, kelle juured on ainult Eestis. Koos on uuritud ja teistelegi tutvustatud ingerisoome vanemaid ja uuemaid tantse ja laulumänge: röntyskäid, katrille, paaristantse jm. Rännatud on ajaloolisel Ingerimaal (Leningradi oblast) ja kohatud seal küll enam mitte tantsuoskajaid, siiski aga veel omas keeles suhtlevaid ja laulvaid memmesid ja taate. Rühm kannab omavalmistatud rahvariideid, mis pärinevad Lääne-Ingeri Kallivere külast. Röntyskät näeb festivalil 7. juulil.

Segarahvatantsurühm Haavikud

Segarühm Haavikud tulid kokku 2004. aastal Tartus Tiigi seltsimajas. Rühma juhendab Liidia Konsa. Haavikud osalevad 7. ja 8. juulil.

Leholind, Tantsusõbrad ja Padise naisrühm

Tantsusõbrad

Kõiki kolme rühma juhendab Urmas Laigna. Naisrühm Leholind loodi 2013. aastal Lehola ja Sinilinnu lasteaia õpetajatest Harjumaal. Padise naisrühm tegutseb Leholast vaid kümnekonna kilomeetri kaugusel Padise kloostri lähistel. Rocca al Mare Kooli segarühmTantsusõbrad tegutseb 2010. aastast alates. Rühma liikmeteks on Rocca al Mare Kooli õpetajad, lapsevanemad ja teised tantsusõbrad.

Sõle Segajad

Rahvatantsurühm Sõle Segajad tuli kokku Käina naisrühma juubeli eel 2015. aastal. Sünnipäevapeo mitmekesistamiseks kutsusid tantsunaised kaasa ka oma mehed ja nende sõbrad. Lubati, et esinetakse ainult ühe korra, aga…”tantsupisik” haaras mehed oma embusesse ja nii on jätkatud tänaseni. Tantsitakse oma kodukandis tuntud pärimuslikke tantse ja seltskonnamänge. Tantsurühma juhendab Helgi Taelma. Rühm on festivalil 7. ja 8. juulil.

Folkloorirühm Dagö

Kärdla folkloorirühm tegutseb aastast 2005, juhendab Helle-Mare Kõmmus. Liikmeteks on naisrühm Kohvilähkrid ja segarühm Taidelaid. Repertuaaris on eelkõige oma saare pärimus – nii tants kui laulumängud. Aga loomulikult vaadatakse ka naabrite ehk mannerlaste ja saarlaste pärandisse. Seda on tutvustatud nii Eesti- kui välismaal. Osalemine folkloorirühma Dagö töös on muidu peamiselt autoritantse esitavatele tantsijatele hea kogemus ja võimalus osaleda millegi olnu taasloomes. See polegi nii lihtne kui esmapilgul näida võib. Folkloorirühm Dagö osaleb festivalil 6.-8. juulini.

Ansambel Liiso

Tallinna Võru Seltsi ansambel Liiso loodi 1996. aastal, juhendab ja saadab akordionil Tea Nopri. Repertuaaris on Võrumaalt pärit ainult võrukeelsed rahvalaulud, rahvalikud laulud ja autorilaulud. Võru pärimustantsu festivalil on osaletud neliteist korda.

Festivalil osalevad Võrumaa rühmad

Segarahvatantsurühm Kannel

Juhendaja ja rühma looja Maie Pau, juhendaja ja tantsija Kadri Mähar, muusikajuht Erja Arop. Rühma tantsib koos aastast 1983. Tantsitakse nii eesti rahvatantse kui autoritantse. Segarühma Kannel tantsijad on oma tantsukingade jäljed jätnud kõikvõimalikesse pinnastesse.

Oh neid tantsupidude vikerkaari, “Kägara” kontserte,   Võru kevade lustimisi  ning suuri kirevaid folkloorifestivale Võrust Viru Säruni, Baltica,  Kaustinen, Egiptus ja Prantsusmaa, Valencia ja Hiina jne. Sageli on reisid ette võetud koos heade sõpradega- kapelliga Kannel ja naisrühmaga Tsõõr. Segarühma Kannel tantsuprogramm on lustlik ja võimaldab ka publikul kaasatantsimisest  rõõmu tunda.

Naisrahvatantsurühm Tsõõr

Võru naisrahvatantsurühm TSÕÕR- see on ümar ja avar ring, mille moodustavad tantsuhuvilised Võrumaa naised, kes iga nädal kogunevad kultuurimajja „Kannel“, et tunda rõõmu koostantsimisest.

Ükski asi ei liigu aga paraku iseenesest ning ikka on vaja jõudu, mis lükkaks käima ja annaks kulgemiseks vajaliku hoo. Tsõõri keskpunktiks ja liikumapanevaks jõuks on tantsuõpetaja Maie Pau. Tsõõr on tegutsenud juba aastast 1985 ja on esinenud paljudel üritustel ja festivalidel, paljudel kordadel koos segarühma ja kapelliga Kannel.

TSÕÕR jätkab ka edaspidi pöörlemist festivalidel ja tantsupidudel, simmanitel ja kontsertidel enda lõbuks ja teiste rõõmuks.

Naisrahvatantsurühm Viire

Naisrahvatantsurühm “Viire” on loodud Võrus 1960. a. Viimased 31 aastat on naisrühma juhendanud Maire Udras. Aktiivselt on osa võetud nii kodustest tähtsamatest tantsuüritustest, kui ka tutvustatud meie rahvakultuuri väljaspool Eestimaad (Läti, Soome, Belgia, Iisrael, Leedu, Poola). Aastatel 2008 ja 2012 on rühm tunnistatud üleriigilise naisrühmade võistutantsimise võitjaks. Momendil tantsib naisrühmas ”Viire” 13 nooruslikku tantsijat. Viire tantsija peab lugu liikumisest, on sõbralik, kohusetundlik ja elurõõmus

Segarahvatantsurühm Siisik

Rahvatantsurühm “Siisik” tegutseb Lõuna-Eestis kaunis Võru linnas.Meie tantsurühm koosneb rõõmsatest ja toredatest rahvatantsuhuvilistest noortest, kellele meeldib koos käia ja tantsida vähemalt kord nädalas. Juhendaja Marianne Jaanson

Võru Kesklinna Kooli lasterühm Võrukaelad

Võru Kesklinna Kooli 6.-8.klassi laste tantsurühm Võrukaelad on asutatud 2012 aastal ja rühma nimi räägib ise enda eest. Rõõmsameelsed ja sõbralikud Võrukaelad tantsivad Marianne Jaansoni juhendamisel nii folkloorseid tantse kui ka autoritantse.

Parksepa lasteaia folkloorirühm Sipsikud

Parksepa lasteaias on folkloor meie igapäevane kaaslane. Mängime ja laulame nii võrukeelseid kui ka teiste Eesti paikkondade folkloorist pärit repertuaari. Festivalil esinev kollektiiv on kokku kutsutudl selle ürituse tarvis, aga lapsed on muusikatundides õppinud neid laule juba varem.  Laste juhendaja on muusikaõpetaja Heli Vestla.

Võru Loovuskoooli beebikool

Võru Loovuskooli beebi- ja mängukoolis käivad kuni kolme aastased lapsed koos vanemaga. Tunnis lauldakse, mängitakse, tantsitakse, tutvutakse erinevate pillidega. Pärimustantsu festivalist oleme osa võtnud juba aastaid. Soovime väärtustada rahvatantsu ja võrukeelset laulu juba maast madalast. JuhendajaTuuli Veddel.

Naisrahvatantsurühm Karukell

Võru pensionäride päevakeskuse rahvatantsurühm Karukell on pikaajaliste traditsioonidega tantsukollektiiv. Esinetud on paljudel kultuuriüritustel nii Võrumaal kui ka teistes Eestimaa paikades. Osa on võetud ka tantsuüritustest Lätis ja Leedus. Juhendaja Jelena Nurk.

Kapell VIMP

Võru pensionäride päevakeskuse kapell VIMP on aktiivselt  tegutsenud  3 aastat ja on võitnud oma emotsionaalse esinemisega populaarsuse nii kodulinnas kui ka väljaspool. Sel aastal oli menukaim esinemine Marijampoles Baltimaade 100. aastapäeva eakate festivalil. Juhendaja Pauline Rammul.

Kapell Kannel

Kapell Kannel on tegutsenud 24 aastat ja oma muusikaga täiendanud kõiki Võru Folkloori festivale. Rõõmuga mängime kohaliku rahvamuusikat nii Eestis kui maailmas suures. Kandle kapelli juhendajad on Erja Arop ja Kersti Kamberg.

Võru Kannel lasterühm Hopser

Võru Kannel lasterühm Hopser on osake juba 30 aastat tegutsenud Hopserist. Rühm alustas oma tegevust 2014. aastal. Koos tantsivad praegu lapsed 1. kuni 5. klassini. Osa on võetud maakonna tantsupidudest, lastele korraldatud folklooripäevadest, aidatud mitmekesistada mitmeid kultuurimajas Kannel toimunud Hopseri kontsert-etendusi. Traditsiooniliseks on kujunenud ka etteasted pärimustantsu festivali lastelaval muuseumi õues.

Hopseri lasterühm oli osaline ka II ja III Kagu-Eesti tantsupeol Põlvas, mis andis esimese kogemuse suure peo eelsete proovide pingest ja rõõmust etenduse õnnestumise puhul.  Põnevust ja vaheldust tavalisele tantsutrennile on pakkunud tantsulaagrid Rõuges ja Kosel. Koos on käidud mängimas Tartus Sõbra keskuse  mängutoas ning külastatud Riia loomaaeda.  Rühma juhendaja on Anne Tolk, abiline Maris Kütt.

Naisrahvatantsurühm Kabujalakesed

 

Võru leelopark Helmekaala

Võru leelopark Helmekaala’ loodi aastal 1986  Võrus elavate tublide seto naiste poolt, et ka kodutalust kaugel oma leelot alles hoida. Koori alusepanijaks oli Linnupuu Anne, kes ise enam aktiivselt ei laula kuid kes oma pilguga meie praegusi tegemisi ikka veel pealt vaatab. Samuti laulame edasi Anne laule. Lisaks vanadele lauludele teeme ka ise juurde uusi. Meie pargikese liige Pedaja Ly pärjati lausa eelmisel augustil Seto Kuningriigis Sõnolise tiitliga.

Kontserdil laulame oma vanu laule ja tantsime tantse. Esitusele tulevad ka setokeelsed, sügavasisuliste tekstidega poplaulude kaverid ning ega ka kõht tühjaks ei jää. Selle-aastane kontsert on pühendatud meie varalahkunud liikme Milja Udrase mälestusele. Kontsert toimub 7. juulil kell 19.00 Võlsil, NT Förmann hoovil.